DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HIỆP HỘI GIÁO DỤC ÂM NHẠC VIỆT NAM
KHÓA I (2019-2024)

Nguyễn Thái
Nguyễn Thái/ Chủ Tịch /
Giảng viên Danh dự LCM
Đại học West London
Cty CP TM DV SX Việt Thương
CT HĐQT-TGĐ
Phạm Văn Kim
Phạm Văn Kim/ Phó Chủ Tịch /
Tiến sĩ GDÂN - ĐH West London
Tổng QT Hệ thống GDÂN LCM Việt Nam
Nguyễn Duy Anh Hào
Nguyễn Duy Anh Hào/ Phó Chủ Tịch /
Giảng viên Danh dự LCM
Đại học West London
Cty Hoàng Huy Music
Giám Đốc
Phan Hùng
Phan Hùng/ Tổng Thư ký /
Cty CP TM DV SX Việt Thương
Phó TGĐ