Thông tin trao đổi của hội viên  

+1 # Giá trị của Giáo dục Âm nhạcHiệp Hội GDÂM 48:14 22-11-2019
Thưa quý vị rất thân mến,

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nhận rằng giáo dục âm nhạc mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm phát triển kỹ năng tư duy và học tập, nâng cao khả năng về đọc viết và làm toán, xây dựng, hòa nhập và nâng cao các mối quan hệ trong xã hội. Tiếp xúc sớm với âm nhạc sẽ kích hoạt các lợi ích xã hội, hành vi và học tập duy trì trong suốt quá trình giáo dục trẻ em.

Xin hãy chia sẻ những suy tư của Quý vị về giá trị giáo dục âm nhạc với trẻ em cách riêng và âm nhạc với đời sống con người nói chung.

Chân thành cám ơn quý vị đã tham gia Diễn đàn của Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
+1 # Hiệp hội trả lời: Giá trị của Giáo dục Âm nhạcTạ Phúc Lộc 21:14 23-11-2019
Qua tham khảo từ internet, tôi đồng tình với ý kiến rằng giáo dục âm nhạc mang lại nhiều giá trị cho con người, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu thiên.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Tiếp nhận thông tin trao đổi