VMEF - Hiệp hội Giáo dục âm nhạc Việt Nam

VMEF - Hiệp hội Giáo dục âm nhạc Việt Nam

Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, các cơ sở đào tạo âm nhạc, các trường đại học, trường phổ thông và trường mẫu giáo có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục âm nhạc, nhằm chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển ngành giáo dục âm nhạc Việt Nam.

  • Tên tiếng Việt: Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam
  • Tên tiếng Anh: Viet Nam Music Education Foundation
  • Tên viết tắt: VMEF
  • Trụ sở của Hiệp hội đặt tại: 386 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Phạm vi hoạt động: Toàn quốc

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục Âm nhạc ở Việt Nam.

Bộ chủ quản: Chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc:

  • Tự nguyện, tự quản
  • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch
  • Tự bảo đảm kinh phí hoạt động
  • Không vì mục đích lợi nhuận
  • Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ Hiệp hội

Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Thành lập Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam vào sáng ngày thứ Sáu 27/9/2019 tại Hội trường Edenstar Saigon Hotel số 38 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các vị đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự có mặt của gần 100 Đại biểu, khách mời (trong đó có 92 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội), cùng toàn thể thành viên Ban Vận động thành lập Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam.

  • Tổng số hội viên : 117 Hội viên

 

HIỆP HỘI GIÁO DỤC ÂM NHẠC VIỆT NAM

THÁNG 10/2019