Hội NSVN tổ chức trại sáng tác ca khúc thiếu nhi

Hội NSVN tổ chức trại sáng tác ca khúc thiếu nhi I Tam Đảo tháng 4/2021