Các phương pháp dạy học âm nhạc hiện đại.

Các phương pháp dạy học âm nhạc hiện đại.

Trong nền giáo dục âm nhạc cho trẻ em ở nhiều nước hiện nay, nhất là ở các nước phát triển, người ta dùng nhiều phương pháp khác nhau để giúp học sinh tiếp cận âm nhạc một cách hứng thú và hiệu quả hơn. Những phương pháp mới này thường được phát triển hoặc được cải tiến từ ba phương pháp Dalcroze, KodályCarl Orff. Đây được xem là các phương pháp giảng dạy và thực hành được biết đến nhiều nhất trên thế giới hiện nay.

  • Phương pháp Dalcroze: Sáng tạo tại Thụy Sĩ vào đầu thế kỷ 20 bởi Emily Jaques Dalcroze (1865-1950), một giáo sư ký xướng âm của Nhạc Viện Geneva.
  • Phương pháp Kodaly: Phát kiến bởi Zoltán Kodály (1882-1976), một nhà soạn nhạc, nghiên cứu âm nhạc dân tộc, và sư phạm âm nhạc người Hungary.
  • Phương pháp Orff-Schulwerk: Là phương pháp dạy học âm nhạc được sáng tạo bởi hai nhà sư phạm âm nhạc người Đức, Carl Orff và Gunild Keetman (1895-1982), từ những năm 1920.

Ba phương pháp này không tách biệt mà thường được kết hợp một cách khoa học trong các giờ học âm nhạc.

Ngoài các phương pháp trên còn có các phương pháp và định hướng âm nhạc khác cũng đang tồn tại và phát triển trong giáo dục âm nhạc hiện đại, như phương pháp Suzuki, phương pháp Montessori, và Lý thuyết học tập âm nhạc Gordon.

Tổng hợp từ internet