Talk Show với chủ đề "Master Class with Steinway Artist Jason Bae"

Talk Show với chủ đề "Master Class with Steinway Artist Jason Bae"

Kết thúc cuộc thi Steinway Youth Piano Competition 2022, Ban tổ chức đã nhận được nhiều sự quan tâm Quý phụ huynh, thí sinh mong muốn tham dự chương trình của diễn giả ???????? ?????? ????? ???.

Steinway & Sons trân trọng thông báo sự kiện Talk Show với chủ đề “?????? ????? ???? ???????? ?????? ????? ???”.

Steinway & Sons kính mời Quý khách hàng tham dự.

? Diễn giả: ???????? ?????? ????? ??? ( phiên dịch Tiếng Việt )
? Đặc biệt: Chương trình chọn 3 bạn tham gia được ???????? ?????? ????? ??? hướng dẫn trực tiếp.
? Thời gian: ??:?? ?? ??́?? ???̛́ ? ???̀? ??/??/????
? Hình thức: Online qua Zoom

Cách thức đăng ký:
➡️ Đăng ký qua Hotline: ??? ??? ?? ??
➡️ Đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/wLmZSYfatC9WJ3FW9