Talk Show với chủ đề "Master Class with Steinway Artist Jason Bae"

Talk Show với chủ đề "Master Class with Steinway Artist Jason Bae"

Kết thúc cuộc thi Steinway Youth Piano Competition 2022, Ban tổ chức đã nhận được nhiều sự quan tâm Quý phụ huynh, thí sinh mong muốn tham dự chương trình của diễn giả 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐧𝐰𝐚𝐲 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐉𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐞.

Steinway & Sons trân trọng thông báo sự kiện Talk Show với chủ đề “𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐧𝐰𝐚𝐲 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐉𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐞”.

Steinway & Sons kính mời Quý khách hàng tham dự.

🤵 Diễn giả: 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐧𝐰𝐚𝐲 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐉𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐁𝐀𝐄 ( phiên dịch Tiếng Việt )
🍀 Đặc biệt: Chương trình chọn 3 bạn tham gia được 𝐒𝐭𝐞𝐢𝐧𝐰𝐚𝐲 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐉𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐞 hướng dẫn trực tiếp.
📆 Thời gian: 𝟎𝟗:𝟑𝟎 𝐀𝐌 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
📝 Hình thức: Online qua Zoom

Cách thức đăng ký:
➡️ Đăng ký qua Hotline: 𝟎𝟗𝟎 𝟗𝟔𝟓 𝟑𝟔 𝟔𝟗
➡️ Đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/wLmZSYfatC9WJ3FW9